Avløpskasser

E%20-%20Avloepskasse

Velg mellom ulike avløpskasser

AKVA group Land Based Norway leverer flere typer avløpskasser.


Gjennom mange år i næringen har AKVA group Land Based vært med på å utvikle og levere et bredt utvalg avløp- og dødfisksystemer og vi kan tilpasse våre løsninger etter kundens behov. Spesielt populære er våre sideavløpskasser med fleksibelt senterrør som muliggjør justering av suget i senter. På denne måten kan systemet enkelt tilpasses ulike fisketyper og størrelser; en perfekt løsning for å kunne utnytte anlegget best mulig gjennom en produksjonssyklus. Håndtering av dødfisk kan gjøres på en meget effektiv måte ved å sentrere avløpskassene til en felles plattform samt å plassere disse i en god arbeidshøyde for operatørene. AKVA group Land Based leverer også avløpskasser på innsiden og i senter av kar. Avløpskassene produseres av HDPE med robust, syrefast silrist som forhindrer rømming. Gjennom lang erfaring og presis dimensjonering oppnås et system som er meget skånsomt mot fisken og som samtidig skaper en fin karhydraulikk.

Med løsninger fra AKVA group Land Based blir daglig røkting arbeidsbesparende og enkelt.
Avl%C3%B8pskasser
Helgeland-Plast_negative_web
Akvagroup-LB_negative02
Akvagroup-logo_Footer
AKVA-marine-service-logo
AKVA_Sperre_ROV_Invers_Logo
Egersund-Trading_logo
Egersund-Net_logo
Personvern