Fisketransport

Fisketransportkumme2

Transportsystem for fisk

Skånsomme og arbeidsbesparende systemer for transport av fisk.


I tett samarbeid med våre mange dyktige kunder har AKVA group Land Based Norway utviklet og raffinert en rekke ulike løsninger for fisketransport. Fokuset har vært å forhindre skader på fisk samtidig som fisken skal kunne transporteres så effektivt som overhodet mulig med minst mulig ressursbruk. Kummene i HDPE kan prefabrikkeres og dermed lett installeres på nye anlegg eller ettermonteres på eksisterende systemer. Konseptet tillater hurtig og skånsom transport til andre kar, sorteringssystem, vaksinering eller båt/bil. AKVA group Land Based har også egenutviklede hurtigkoblinger som sikrer sømløs og enkel kobling av rør og slanger. Systemet er rømningssikkert.
Fisketransport
Aquatec-Solutions-negative
AKVA-marine-service-logo
Plastsveis
Halgeland Plast
AKVA group
Personvern