Fisketransport

Transportsystem for fisk

Skånsomme og arbeidsbesparende systemer for transport av fisk.


I tett samarbeid med våre mange dyktige kunder har AKVA group Land Based Norway utviklet og raffinert en rekke ulike løsninger for fisketransport. Fokuset har vært å forhindre skader på fisk samtidig som fisken skal kunne transporteres så effektivt som overhodet mulig med minst mulig ressursbruk. Kummene i HDPE kan prefabrikkeres og dermed lett installeres på nye anlegg eller ettermonteres på eksisterende systemer. Konseptet tillater hurtig og skånsom transport til andre kar, sorteringssystem, vaksinering eller båt/bil. AKVA group Land Based har også egenutviklede hurtigkoblinger som sikrer sømløs og enkel kobling av rør og slanger. Systemet er rømningssikkert.
Hei
Er det noe jeg kan hjelpe deg med?
Personvern